Szymon Pytel - Radość (text by Ewelina Miś)Wiersz Eweliny w Muzycznym wydaniu

Electronic, Poetry, "Rock & Roll" by Simon Pytel